Info Fra Aisha Bigset som gjør en fantastisk jobb med AMM de bruker og mine mønster vederlagsfritt.

Mitt navn er Aisha Bigset og jeg er 30 år gammel. Jeg er gift, bor i Beitstad med mann og fem barn. Jeg har bodd i Norge i sytten år, og før det bodde jeg og familien min i en flyktningsleir i Tanzania på grunn av uroligheter i Burundi. Vi er takknemlige for at vi fikk kom til Norge som FN-flyktninger etter å ha vært på flukt i mange år. Jeg har vært i Burundi to ganger i ettertid og sett mange som ikke har det bra. Jeg ønsker å gjøre noe med situasjonen derfor jeg samler inn tøybind til unge og voksne damer.

Jeg har starte en organisasjon som heter Association Mpore MAMA, forkortelse AMM: Organisasjon med fokus på kvinnehelse, trygghet og åpenhet rundt menstruasjon. Dette fordi menstruasjon er tabu og et hinder for at unge jenter får seg en utdanning. Itillegg til tøybind utdeling så fokusere vi på å holde kurs slik at mødre og jentene kan lære om menstruasjon og ha åpen dialog om hygiene. Vi i AMM ønsker å øke kunnskap om kvinnekroppen og menstruasjon menstruasjon i Burundi og er takknemlige for alle de gode hjelpere i Norge og i Burundi. Sammen kan vi forandre mange liv.

Jeg har blitt kjent med fire fantastiske damer som hjelper til prosjektet tøybind. Disse damene er alle født i Burundi og alle har ulike oppgaver. Vi har en som kartlegger hvor vi skal levere tøybind først. En annen holde kurs, men de andre kjøpe materiale og følge med på hvor mange tøybind som produseres i Burundi så vi er sikker på at vi har nok når vi skal ut å dele tøybind.

Etter første tøybind utdeling så var unge og voskne kvinner veldig takknemlige i Burundi. Samtidig fortalt de at før har de brukt skitne tøystykker og svamper som bind noe som dessverre fører til infeksjoner. Vi ønsker å fortsette å dele ut tøybind og produsere tøybind i Burundi slik at alle unge jenter skal få seg utdanning og en sjanse til å ha bedre liv

Litt info om Girls have a Dream school i Uganda, de bruker mine mønster vederlagsfritt.


Bindprosjekt på Girls Have a Dream School i Kasangati i Uganda
Girls Have a Dream School ( GHADS) i Uganda er en skole for jenter som ville ha liten eller ingen mulighet til å gå på skole fordi de kommer fra fattige familier. På skolen får de opplæring i bl. a. frisørfag, catering, grønnsakdyrking og søm. Esther Nalule er rektor.
For å styrke jentene som individer og gi dem opplæring om personlig hygiene, kom idéen om å starte et bindprosjekt på skolen. Suzanna Freeman-fanuelsen ga tillatelse til at skolen kan bruke hennes mønster vederlagsfritt.
Det er en kjent sak at svært mange jenter mister mange skoledager når de har menstruasjon fordi de ikke har hygieniske bind de kan bruke. Sying av bind skal bidra til at jentene kan gå på skole også når de har menstruasjon, prosjektet skal «knekke» tabuer og salg av bind skal bli en inntektskilde for skolen.
Det blir også holdt sykurs for kvinner og jenter fra landsbyen. Gutter og menn blir invitert til informasjonsmøter for å få kunnskaper om bl.a. kvinners helse og utfordringene jenter/kvinner har når de har menstruasjon. At gutter/menn blir involvert er svært viktig.
Det er et viktig arbeid som blir gjort på skolen, og det har store og positive ringvirkninger.