Litt info om Girls have a Dream school i Uganda, de bruker mine mønster vederlagsfritt.


Bindprosjekt på Girls Have a Dream School i Kasangati i Uganda
Girls Have a Dream School ( GHADS) i Uganda er en skole for jenter som ville ha liten eller ingen mulighet til å gå på skole fordi de kommer fra fattige familier. På skolen får de opplæring i bl. a. frisørfag, catering, grønnsakdyrking og søm. Esther Nalule er rektor.
For å styrke jentene som individer og gi dem opplæring om personlig hygiene, kom idéen om å starte et bindprosjekt på skolen. Suzanna Freeman-fanuelsen ga tillatelse til at skolen kan bruke hennes mønster vederlagsfritt.
Det er en kjent sak at svært mange jenter mister mange skoledager når de har menstruasjon fordi de ikke har hygieniske bind de kan bruke. Sying av bind skal bidra til at jentene kan gå på skole også når de har menstruasjon, prosjektet skal «knekke» tabuer og salg av bind skal bli en inntektskilde for skolen.
Det blir også holdt sykurs for kvinner og jenter fra landsbyen. Gutter og menn blir invitert til informasjonsmøter for å få kunnskaper om bl.a. kvinners helse og utfordringene jenter/kvinner har når de har menstruasjon. At gutter/menn blir involvert er svært viktig.
Det er et viktig arbeid som blir gjort på skolen, og det har store og positive ringvirkninger.

Legg inn en kommentar