SuzSy puter , lokalt håndverk , Norwegianmande, dun innerputer, ingen andre selger like puter.

Jeg kan garanter dette er puter som vil vare lenger, de skal være eksklusive, de blir sydd i møbelstoffer fra Nevotex.

Putene skal vare lenge og dette er bra for miljøet, jeg sier kjøp en pute du virkelig ønsker istedenfor mange du bare er delvis fornøyd med.

Send meg en mail om du ønsker en, dette er og flotte bryllups gaver